Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.01.2021r. odeszli od nas:

Ś. P. KUPRIANOWICZ ZOFIA I TADEUSZ

Msza św. żałobna rozpocznie się dnia 23.01.2021r. o godz. 10:30 w kościele pw. św. Wojciecha w Kargowej, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Kargowej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.