Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.02.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. PAZDAŃSKI FRANCISZEK

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 01.03.2021r. o godz. 14:00 w kościele w Brodach, po niej rozpocznie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Brodach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.