Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.04.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. ADAMSKI TOMASZ

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 08.04.2021r. o godz. 10:00 przy grobie rodzinnym na cmentarzu komunalnym (z kaplicą) w Skwierzynie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.