Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.04.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. GRYGORCZYN MARIA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 10.04.2021r. o godz. 10:00 w kościele w Czarnowie. Uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Czarnowie  po Mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.