Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.12.2016r. odszedł od nas:

Ś. P. Krzysztof Stojak

Msza żałobna odbędzie się dnia 27.12.2016r.  o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej w Murzynowie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Murzynowie po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.