Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.12.2016r. odeszła od nas:

Ś. P.Anna Hellwig

Msza żałobna odbędzie się dnia 28.12.2016r. o godzinie 14:00 w kościele p.w. Niepokalanego Poczęci NMP w Kamionnie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Kamionnie  po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.