Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.12.2016r. odeszła od nas:

Ś. P. Krystyna Gronostaj

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 29.12.2016r. o godz. 10:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele w Brójcach. Następnie odbędzie się msza święta o godz.11:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz w Brójcach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.