Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.12.2016r. odszedł od nas:

Ś. P. Włodzimierz Banicki

Msza żałobna odbędzie się dnia 30.12.2016r. o godzinie13:00 w kaplicy cmentarnej w Skwierzynie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Lipkach Wielkich po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.