Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.12.2016r. odeszła od nas:

Ś. P. Antonina Zółtaszek

Msza żałobna odbędzie się dnia 30.12.2016r. o godzinie 10:00 w kościele w Bukowcu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Bukowcu po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.