Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.09.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. DROGOWSKI WŁODZIMIERZ

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 15.09.2021r. o godz. 09:00 w kościele w Murzynowie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Murzynowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.