Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.09.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. NEFF ALEKSANDER

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 16.09.2021r. o godz. 14:00 na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.