Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14.09.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. MACHAJEWSKA TERESA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 18.09.2021r. o godz. 14:00 w kościele św. Marii Magdaleny w Pszczewie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu parafialnym w Pszczewie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.