Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.01.2017r.odszedł od nas:

Ś. P.Krzysztof Dąbrowski

Msza żałobna odbędzie się dnia 27.01.2017r. o godzinie 9:30 w kościele św. Stanisława Kostki w Sulechowie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Sulechowie po mszy świętej o godzinie 11:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.