Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.01.2017r. odeszła od nas:

Ś. P. Ewa Przybył

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 27.01.2017r. o godz. 13:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św. Marii  Magdaleny w Pszczewie. Następnie odbędzie się msza święta o godz. 14:00, po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz w Pszczewie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.