Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.01.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Zygmunt Krzyżaniak

Msza żałobna odbędzie się dnia 01.02.2017r. o godzinie 10:00 w ko ściele p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie .
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Sierakowie po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.