Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.01.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Aleksandra Terejko

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 03.02.2017r. o godz. 11:30 wspólną modlitwą różańcową w kaplicy w Żółwinie. Następnie odbędzie się msza święta o godz. 12:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz w Żółwinie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.