Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.02.2017r. odeszła od nas:

Ś. P. Ewa Mitręga

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w piątek 10.02.2017r. o godz. 14:00 ceremonią w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.