Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.02.2017r. odeszła od nas:

Ś. P. Kazimiera Prentka

Msza żałobna odbędzie się dnia 08.02.2017r. o godzinie 12:00 w kościele p.w. Jana Chrzciciela w Międzychodzie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym po mszy świętej o godzinie 13:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.