Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.02.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Henryk Wychowałek

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 10.02.2017r. o godz14:30 wspólna modlitwą różańcową w kościele w Przytocznej. Msza święta odbędzie się o godz. 15:00, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na stary cmentarz w Przytocznej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.