Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.04.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. KITA ADAM

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 06.05.2022r. o godz. 08:00 na cmentarzu komunalnym w Skwierzynie przy grobie rodzinnym (cmentarz z kaplicą).
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.