Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.04.2022r. odeszła od nas:

Ś. P. CZARNA STEFANIA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 07.05.2022r. o godz. 12:30 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.