Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.08.2022r. odeszła od nas:

Ś. P. KOZICA JANINA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 06.08.2022r. o godz. 09:00 w kościele pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 10:00 na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.