Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.08.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. GRZEGORZEWSKI EUGENIUSZ

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 12.08.2022r. o godz. 10:30 w kościele parafialnym w Lusówku. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu parafialnym w Lusowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.