Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12.09.2022r. odeszła od nas:

Ś. P. MARIANNA SZPADZIK

Msza żałobna odbędzie się dnia 15.09.2022r. o godzinie 14:00 w kaplicy cmentarnej w Skwierzynie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym (z kaplicą) w Skwierzynie po Mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.