Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11.09.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. BENEDYKT JANAS

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 15.09.2022r. o godz. 12:00 na cmentarzu komunalnym ( przy kolumbarium) w Międzyrzeczu.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.