Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.09.2022r. odeszła od nas:

Ś. P. ALICJA TARANOWSKA

Msza żałobna odbędzie się dnia 19.09.2022r. o godzinie 14:00 w kaplicy cmentarnej w Skwierzynie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym ( z kaplicą) w Skwierzynie po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.