Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.09.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. IRMGARD ŁAKOMCZYK

Msza żałobna odbędzie się dnia 17.09.2022r. o godzinie 14:00w kościele pw. Trójcy Świętej w Goraju.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Goraju po Mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.