Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.07.2017r. odeszła od nas:

Ś. P. Mariola Katarzyna Wojciechowska

Msza żałobna odbędzie się dnia 11.07.2017r. w kościele św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie

Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym  w Międzychodzie po mszy świętej o godz. 15:30.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.