Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.10.2015r odeszła od nas:

Ś. P. Helena Kohler

Msza żałobna odbędzie się dnia 04.11.2015r. o godzinie 9:30 w Kaplicy Krematorium w Skwierzynie.
Złożenie prochów do grobu nastąpi w godzinach popołudniowych.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.