Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.09.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Grzegorz Turek

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 07.09.2017r. o godz. 14:30 wspólną modlitwą różańcową w kaplicy cmentarnej w Murzynowie. Następnie odbędzie się msza święta, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz w Murzynowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.