Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.09.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Henryk Mroczek

Msza żałobna odbędzie się dnia 13.09.2017r. o godzinie 14:00 w kościele w Zatonie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Zatonie po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.