Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.09.2017r. odeszła od nas:

 

Ś. P. Zofia Hapek

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 13.09.2017r. o godz. 14:00 w kaplicy na cmentarzu w Międzyrzeczu, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.