Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.09.2017r. odeszła od nas:

Ś. P. Irena Polis

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 14.09.2017r. o godz. 14:30 wspólną modlitwą różańcową w kaplicy cmentarnej w Skwierzynie. Następnie odbędzie się msza święta, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.