Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.09.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Wiktor Królikowski

Msza żałobna odbędzie się dnia 15.09.2017r. o godzinie 12:00 w kościele w Bojadłach, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.