Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12.09.2017 odszedł od nas:

Ś. P. Henryk Sczęśniak

Msza żałobna odbędzie się dnia 14.09.2017r. o godzinie 10:30 w kościele w Popowie, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.