Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.10.2015r. odszedł od nas:

Ś. P. Piotr Konieczny

Różaniec w intencji zmarłego dnia 05.11.2015r. o godzinie 11:30 w Kościele ś.w Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Msza żałobna odbędzie się dnia 05.11.2015r. o godzinie 12:00 w Kościele ś.w Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Miedzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 13:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.