Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.11.2015r. odszła od nas:

Ś. P. Bronisława Och

Różaniec w intencji zmarłej dnia 07.11.2015r o godzinie 11:30 w Kościele ś.w Zbawiciela w Skwierzynie.
Następnie rozpocznie się Msza Święta, po której nastapi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.