Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.01.2018 r odeszła od nas:

Ś. P. EWA BARTOSZEWICZ

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 05.01.2018 r. o godz. 09:00 mszą żałobną w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz.13:30 wspólną modlitwą różańcową w kaplicy cmentarnej w Sulechowie, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.