Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.01.2018 r odszedł od nas:

Ś. P. TADEUSZ TRĄBKA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 09.01.2018 r. o godz. 13:30 mszą żałobną w kaplicy cmentarnej w Nietkowicach, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.