Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.01.2018 r odszedł od nas:

Ś. P. BRONISŁAW RUTKOWSKI

Msza pogrzebowa odbędzie się dnia 09.01.2018 r o godz.14:00 w kościele w Twierdzielewie. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu po mszy świętej.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.