Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.01.2018 r odeszła od nas:

Ś. P. HELENA SMORZ

Msza pogrzebowa odbędzie się dnia 10.01.2018 r o godz.10:00 w kościele w Wierzbnie. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu po mszy świętej.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.