Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.01.2018 r odeszła od nas:

Ś. P. ZOFIA WŁODYKA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w piątek dnia 12.01.2018 r.o godz.10:00 mszą żałobną w kościele p.w. Jana Chrzciciela, a zakończy ceremonią pogrzebową na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie o godz. 11:00.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.