Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z lekarzem, pod którego opieką znajdowała się bliska osoba, lub też zatelefonowanie na Pogotowie Ratunkowe – z telefonu stacjonarnego to numer 999 lub z telefonu komórkowego to numer 112.

 

 

Po przybyciu na miejsce lekarz stwierdza zgon, a następnie wypisuje kartę zgonu. Wtedy, gdy posiada się kartę zgonu, należy skontaktować się z wybranym przez siebie Zakładem Pogrzebowym – powiadomić o zgonie oraz zlecić przewiezienie osoby zmarłej do chłodni.

 

Dodatkowo także karta zgonu jest przeznaczona do Urzędu Stanu Cywilnego – na jej podstawie wystawia się akt zgonu. Aby uzyskać akt zgonu, należy posiadać oprócz karty zgonu wystawionej przez lekarza także dowód osobisty osoby zmarłej i dowód osoby, która będzie odpowiadała za prowadzenie spraw pogrzebowych.

 

Należy pamiętać o tym, by udać się do tego Urzędu, na terenie którego nastąpił zgon, a nie tego, w którym osoba ta miała meldunek. Wobec tego gdy zgon nastąpił w Międzychodzie, ale osoba zmarła posiadała meldunek w innym mieście, właśnie w Międzychodzie należy zgłosić się po akt zgonu.

 

Urzędnik na podstawie przekazanych mu dokumentów – karty zgonu, dowodu osobistego osoby zmarłej oraz dowodu osoby załatwiającej sprawy pogrzebowe – przygotowuje trzy akty zgonu i dodatkowo stempluje kartę zgonu i oddaje jej odcinek osobie załatwiającej formalności.

 

 

W przypadku, gdy potrzebne są dodatkowe odpisy aktu zgonu, można od razu zamówić je w Urzędzie Stanu Cywilnego. Są one potrzebne między innymi do prowadzenia spraw ubezpieczeniowych czy spadkowych.