Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

W przypadku, gdy lekarz nie jest w stanie określić przyczyny zgonu, wówczas może on odstąpić od wystawienia karty zgonu i wezwać Policję, która w następnej kolejności może zawiadomić Prokuraturę.

 

 

Ciało osoby zmarłej na wniosek prokuratora transportowane jest do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji. Wówczas ustalana jest przyczyna zgonu i wydawana karta zgonu.

 

Po przeprowadzeniu planowanej sekcji należy udać się do Prokuratury zajmującej się daną sprawą, aby otrzymać zezwolenie na wydanie ciała zmarłej osoby – jest to możliwe tylko po sekcji zwłok lub też przy odstąpieniu od jej przeprowadzenia, o czym informuje odpowiedni dokument.

 

 

Z wydaną kartą zgonu z Zakładu Medycyny Sądowej należy udać się po akt zgonu do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego zależnie od terenu, na którym nastąpił zgon.