Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Aby mogli Państwo otrzymać upoważnienie naszego Domu Pogrzebowego Caelum do odbioru zasiłku pogrzebowego z ZUS, należy przedstawić nam dokumenty takie jak:

• akt zgonu osoby zmarłej

• potwierdzenie ubezpieczenia zmarłego

• do wglądu dowód osobisty członka rodziny osoby zmarłej, która odpowiedzialna jest za prowadzenie spraw pogrzebowych

 

Dodatkowo także należy wypełnić odpowiednie upoważnienie oraz wniosek ZUS Z-12. W przypadku, gdy osoba zmarła pracowała, wówczas potrzebny będzie także adres płatnika składek, a jeżeli jest była ona na rencie lub emeryturze, odpowiednie dokumenty to poświadczające.