Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.09.2017r. odeszła od nas:

Ś. P. Bolesława Walczak

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 05.09.2017r.. o godz. 13:30 wspólną modlitwa różańcową w kościele w Lipkach Wielkich. Następnie odbędzie się msza żałobna o godz. 14:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.09.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Michał Gemborowski

Msza żałobna odbędzie się dnia 05.09.2017r. o godzinie 13:00 w kościele p.w. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Międzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 14:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.08.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Stanisław Ćwiertnia

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 01.09.2017r. o godz. 14:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele w Starym Dworku. Następnie odbędzie się msza święta, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.08.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Wiktor Kozyra

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 02.09.2017r. o godz. 13:00 mszą świętą ( poprzedzoną wspólną modlitwą różańcową) w kościele parafialnym w Bojadłach, po której kondukt żałobny wyruszy na cmentarz komunalny.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

.ie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.08.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Stanisław Charęza

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 31.08.2017r. o godz. 13:30 wspólną modlitwa różańcową w kaplicy cmentarnej w Skwierzynie. Następnie odbędzie się msza święta, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.