Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

W naszym Domu Pogrzebowym Caelum zapewniamy klientom kompleksową obsługę w zakresie realizacji pogrzebów. Świadczymy także międzynarodowy przewóz zwłok – jest to usługa skierowana do tych z Państwa, który chcą zorganizować pochówek w Polsce dla osób, które zmarły w innym kraju, a także dla tych, w przypadku których będzie on organizowany poza granicami Polski. Skupiamy się przede wszystkim na krajach Europy – Niemcy, Holandia, Włochy, Anglia,Francja ale na życzenie klienta przyjmujemy także zamówienia dotyczące innych krajów.

 

Zapewniamy zawsze pełne wsparcie w realizacji usług tego rodzaju – dysponujemy nowoczesnym zapleczem samochodowym, dzięki czemu osoba zmarła przewożona jest w odpowiednich warunkach, pomagamy w realizacji wszystkich formalności, z którymi związany jest przewóz, a także służymy szerokim zakresem innych usług pogrzebowych na Państwa specjalne życzenie – w razie pytań jesteśmy do dyspozycji przez 24 godziny na dobę.

 

Postępowanie w przypadku śmierci Polaka za granicą

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszych usług transportu zwłok, mogą Państwo zlecić je z domu lub też odwiedzić nas w naszej siedzibie znajdującej się w Skwierzynie, Międzyrzeczu lub Międzychodzie.

 

Poniżej prezentujemy dokładne informacje dotyczące tego, jakie kroki należy podjąć, jeżeli chcą Państwo zrealizować formalności bez osobistego odwiedzania naszej siedziby:

 • prosimy o skontaktowanie się z naszym Domem Pogrzebowym Caelum telefonicznie 0048 790 50 50 30 – jesteśmy dostępni przez całą dobę
 • prosimy o podanie nam Państwa adresu e-mailowego, na który będziemy mogli przesłać formularz z informacjami lub też mogą Państwo pobrać go na naszej stronie internetowej
 • prosimy o odesłanie wypełnionego formularza na nasz adres e-mailowy

 

Jeżeli zdecydują się Państwo na osobistą wizytę, wówczas pomożemy w wypełnieniu formularza na miejscu.

 

Na podstawie przekazanych nam danych sporządzamy umowę, pełnomocnictwo dla naszej firmy, a także wniosek kierowany do starostwa, które potrzebne są do organizacji transportu międzynarodowego.

 

Gdy przekażą nam Państwo swoje pełnomocnictwo, wówczas będziemy mogli zająć się następującymi czynnościami:

 • uzyskanie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego przyczyny zgonu w tym kraju, w którym on nastąpił
 • uzyskanie zaświadczenia o tym, że przyczyną śmierci nie była choroba zakaźna
 • uzyskanie międzynarodowego aktu zgonu
 • wykonanie tłumaczenia powyższych dokumentów na język polski
 • uzyskanie zgody od starosty w tej miejscowości, w której ma nastąpić pochówek, na przewóz zwłok do Polski z zagranicy lub przewóz prochów

 

Po zakończeniu prowadzenia tych spraw, w kraju, w którym nastąpił zgon, zajmujemy się następującymi czynnościami:

 • uzyskanie zgody na sprowadzenie zwłok zmarłego od lokalnych władz danego kraju
 • uzyskanie pozwolenia od polskiego konsulatu na przewiezienie zwłok z zagranicy do Polski
 • umieszczenie osoby zmarłej w specjalnie przeznaczonej do tego trumnie – jest to trumna z metalowym wkładem, która jest hermetycznie zamykana – po przewiezieniu jej do kraju nie ma już możliwości jej otwarcia, dlatego też ciało musi być w niej pochowane lub możliwa jest kremacja
 • transport zwłok z kraju zgonu do Polski – do naszego Domu Pogrzebowego lub też do innego zakładu pogrzebowego wskazanego przez Państwa, który powadzi organizację ceremonii pogrzebowej

 

Na postawie wystawionej przez nas faktury za wykonanie usług mogą Państwo odebrać zasiłek w wysokości 4000 złotych. Jako konsekwencja tego, że pochówek ma miejsce w trumnie, która została przez nas dostarczona, kwota ta w większości przypadków jest wystarczająca do pokrycia kosztów organizacji pochówku w kraju.

 

Formalności związane z pozwoleniami i dokumentacją w imieniu rodziny osoby zmarłej trwają zwykle od 2 do 3 dni, natomiast sam transport trwa na ogół od 2 do 4 dni zależnie od miejsca zgonu.

 

Jeżeli chcą Państwo sprowadzić zwłoki z zagranicy, wtedy zapraszamy do wybrania usług naszego Domu Pogrzebowego Caelum. W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących naszej obsługi w tym zakresie, jesteśmy do usług. Działamy przez 24 godziny na dobę, dlatego też jeżeli potrzebują Państwo wsparcia, prosimy o telefon!

 

 

Sprowadzenie zwłok z Niemiec

 

Wtedy, gdy Państwa bliska osoba umrze na terenie Niemiec, wtedy służymy pomocą we wszystkich związanych z tym sprawach formalnych i w zakresie transportu. Wystarczy jedynie udzielić nam pełnomocnictwa, a my będziemy mogli zająć się procedurami!

 

Gdy ktoś z Państwa rodziny lub znajomy jest obecnie na terenie Niemiec, wówczas może on uzyskać zaświadczenie o śmierci w szpitalu, a także akt zgonu w niemieckim Urzędzie Stanu Cywilnego. Wówczas formalności w Polsce będą skrócone do minimum i zajmą tylko jeden dzień. Gdy jednak nie jest to możliwe – co dotyczy większości sytuacji – wówczas, my będziemy mogli zająć się tymi sprawami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji usług tego typu i jesteśmy zawsze gotowi do podjęcia zlecenia.

 

Poniżej przedstawiamy dokładną procedurę w przypadku sprowadzenia zwłok z Niemiec – to jedna z najczęściej realizowanych przez nas usług w ramach transportu międzynarodowego.

 

Śmierć obywatela Polski na terenie Niemiec

Niemieckie prawo stanowi, że zwłoki osoby zmarłej powinny być maksymalnie w przeciągu 36 godzin od śmierci przetransportowane do kostnicy, a następnie maksymalnie w ciągu 96 godzin od zgonu powinien odbyć się pochówek lub też powinna być wykonana kremacja. Od tych terminów można także odstąpić wtedy, gdy prowadzone jest postępowanie prokuratorskie – wówczas dalsze czynności możliwe są dopiero po zwolnieniu ciała przez prokuratora, a także w sytuacji, gdy zwłoki mają być przewiezione z Niemiec do innego kraju.

 

Wobec tego wszystkie formalności związane z transportem zwłok należy rozpocząć jak najszybciej. Rodzina osoby zmarłej lub też upoważniona firma zajmująca się międzynarodowym transportem zwłok powinna przekazać stosowne informacje do szpitala, że ciało będzie wywożone poza granice Niemiec. Gdy szpital nie będzie poinformowany o takich właśnie zamiarach, wówczas może on przekazać zwłoki po wyznaczonym czasie do niemieckiego zakładu pogrzebowego, co będzie wiązało się z wyższymi kosztami ich sprowadzenia.

 

W Niemczech koszty organizacji pogrzebów są o wiele wyższe niż te w Polsce, dlatego też większość osób bliskich osobie zmarłej decyduje się na skorzystanie z usługi transportowej.

 

Jeżeli śmierć miała miejsce w domu, wówczas, podobnie jak w Polsce, należy wezwać lekarza, który będzie mógł potwierdzić zgon i wystawić kartę zgonu (Todesbescheinigung) – w dokumencie tym znajdują się informacje o godzinie i dacie śmierci, a także czasami o jej przyczynie. Lekarz poinformuje także o dalszych wymaganych czynnościach. Jeśli okaże się, że okoliczności śmierci nie są jasne, wtedy wzywana jest policja i prokurator – podejmuje on decyzję o tym, czy będzie prowadził dalsze postępowanie mające na celu określenie przyczyny śmierci czy zwalnia ciało. Jeśli zgon następuje w szpitalu, po medyczny akt zgonu należy udać się do dyżurującego lekarza.

 

W przypadku, gdy przy osobie zmarłej nie znajdowały się żadne bliskie osoby, a tym samym nie można ustalić jej krewnych i znajomych przebywających na terenie Niemiec, wówczas zawiadamiany jest polski konsulat. Jego zadaniem jest ustalenie adresu rodziny zmarłego w Polsce i zawiadomienie jej o tym zdarzeniu – zwykle za pośrednictwem Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy oraz policji. Przekazane zawiadomienie zawiera wtedy informacje dotyczące daty zgonu i okoliczności, w ponadto dane kontaktowe do konsulatu, w którym można otrzymać więcej informacji o dalszym postępowaniu.

 

Właśnie na tym etapie warto skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który zajmuje się świadczeniem usług międzynarodowego transportu zwłok. Należy wtedy przekazać mu upoważnienie do reprezentowania rodziny osoby zmarłej czy osoby, która odpowiedzialna jest za organizację pochówku. W tej sytuacji pracownicy zakładu pogrzebowego zajmą się dalszymi formalnościami – skontaktują się ze szpitalem, konsulatem, uzyskają wszystkie wymagane pozwolenia do wykonania usługi transportu zmarłego z Niemiec do Polski.

 

Zależnie od okoliczności zgonu wydawane jest zaświadczenie lekarskie lub też medyczny akt zgonu – jak zostało to już zaznaczone powyżej. Dokument przekazuje się do Urzędu Stanu Cywilnego w Niemczech (Standesamt) – zwykle znajduje się on w Urzędzie Miasta. Potrzebne jest także przekazanie dowodu tożsamości osoby zmarłej, jej aktu urodzenia, aktu małżeństwa z polskiego Urzędu Stanu Cywilnego – najlepiej wybrać dokumenty w wersji międzynarodowej, aby nie było konieczne ich tłumaczenie. Następnie urzędnik wydaje na podstawie tych dokumentów niemiecki akt zgonu w wersji międzynarodowej.

 

Transport zwłok lub prochów z Niemiec do Polski

Gdy zakład pogrzebowy otrzymał pełnomocnictwo od osoby zajmującej się organizacją pochówku, wówczas zlecane są odpowiednie tłumaczenia – zaświadczeń lekarskich dotyczących przyczyny zgonu, aktu zgonu, a także rozpoczynają się przygotowania do sprowadzenia zwłok do Polski – dotyczą one przede wszystkim fonalności w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy, na terenie których ma mieć miejsce pochówek osoby zmarłej.

 

Po realizacji tych spraw pracownicy zakładu pogrzebowego jadą do Niemiec i zajmują się tam wszystkimi czynnościami wstępnymi niezbędnymi przy transporcie. Przypominamy, że zlecenia tego rodzaju mogą realizować tylko firmy posiadające odpowiednie karawany przystosowane do transportu międzynarodowego.

 

Zwłoki osoby zmarłej umieszczane są w trumnie z metalowym wkładem – jest ona hermetycznie zamykana. W trumnie tej następuje także pochówek osoby zmarłej w Polsce – nie ma możliwości otwarcia trumny w kraju. Istnieje jednak możliwość dokonania kremacji w kraju.

 

Przed rozpoczęciem przewozu konieczne jest też uzyskanie zgody na tego rodzaju czynność (Leichenpass) oraz prowadzona jest odprawa konsularna. Dopiero w tym momencie można przewieźć zwłoki osoby zmarłej z Niemiec do Polski.

 

Koszty sprowadzenia zwłok z Niemiec do Polski

Cena związana z usługą tego rodzaju ustalana jest zawsze indywidualnie. Wpływają na nią przede wszystkim koszty stałe zakładu pogrzebowego oraz odległość pomiędzy miejscowościami, których dotyczy usługa przewozu.

 

W cenie zawarte są już zasadniczo wszystkie opłaty związane z formalnościami – tłumaczenia, uzyskanie dokumentów w polskich i niemieckich urzędach, odprawa sanitarna i odprawa celna, trumna z metalowym wkładem, transport karawanem i inne czynności.

 

Zazwyczaj koszty wynoszą około 6000 złotych. Jeżeli chcą Państwo otrzymać dokładne informacje związane z opłatami za międzynarodowy przewóz zwłok, wówczas prosimy o skontaktowanie się z nami, a my przygotujemy odpowiednią wycenę.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszych usług międzynarodowego transportu zwłok z Niemiec do Polski, wówczas jesteśmy całkowicie do dyspozycji przez 24 godziny na dobę. Pomożemy w tych trudnych chwilach po stracie najbliższej osoby i doradzimy najlepsze rozwiązania – wybierając naszą obsługę w Domu Pogrzebowym Caelum, mogą mieć Państwo pewność, że wszystko będzie zorganizowane profesjonalnie i dodatkowo w przystępnych cenach.