Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Aby mogli Państwo otrzymać upoważnienie naszego Domu Pogrzebowego Caelum do odbioru zasiłku pogrzebowego z ZUS, należy przedstawić nam dokumenty takie jak:

• akt zgonu osoby zmarłej

• potwierdzenie ubezpieczenia zmarłego

• do wglądu dowód osobisty członka rodziny osoby zmarłej, która odpowiedzialna jest za prowadzenie spraw pogrzebowych

 

Dodatkowo także należy wypełnić odpowiednie upoważnienie oraz wniosek ZUS Z-12. W przypadku, gdy osoba zmarła pracowała, wówczas potrzebny będzie także adres płatnika składek, a jeżeli jest była ona na rencie lub emeryturze, odpowiednie dokumenty to poświadczające. 

 

W przypadku, gdy lekarz nie jest w stanie określić przyczyny zgonu, wówczas może on odstąpić od wystawienia karty zgonu i wezwać Policję, która w następnej kolejności może zawiadomić Prokuraturę.

 

 

Ciało osoby zmarłej na wniosek prokuratora transportowane jest do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji. Wówczas ustalana jest przyczyna zgonu i wydawana karta zgonu.

 

Po przeprowadzeniu planowanej sekcji należy udać się do Prokuratury zajmującej się daną sprawą, aby otrzymać zezwolenie na wydanie ciała zmarłej osoby – jest to możliwe tylko po sekcji zwłok lub też przy odstąpieniu od jej przeprowadzenia, o czym informuje odpowiedni dokument.

 

 

Z wydaną kartą zgonu z Zakładu Medycyny Sądowej należy udać się po akt zgonu do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego zależnie od terenu, na którym nastąpił zgon.

Pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z lekarzem, pod którego opieką znajdowała się bliska osoba, lub też zatelefonowanie na Pogotowie Ratunkowe – z telefonu stacjonarnego to numer 999 lub z telefonu komórkowego to numer 112.

 

 

Po przybyciu na miejsce lekarz stwierdza zgon, a następnie wypisuje kartę zgonu. Wtedy, gdy posiada się kartę zgonu, należy skontaktować się z wybranym przez siebie Zakładem Pogrzebowym – powiadomić o zgonie oraz zlecić przewiezienie osoby zmarłej do chłodni.

 

Dodatkowo także karta zgonu jest przeznaczona do Urzędu Stanu Cywilnego – na jej podstawie wystawia się akt zgonu. Aby uzyskać akt zgonu, należy posiadać oprócz karty zgonu wystawionej przez lekarza także dowód osobisty osoby zmarłej i dowód osoby, która będzie odpowiadała za prowadzenie spraw pogrzebowych.

 

Należy pamiętać o tym, by udać się do tego Urzędu, na terenie którego nastąpił zgon, a nie tego, w którym osoba ta miała meldunek. Wobec tego gdy zgon nastąpił w Międzychodzie, ale osoba zmarła posiadała meldunek w innym mieście, właśnie w Międzychodzie należy zgłosić się po akt zgonu.

 

Urzędnik na podstawie przekazanych mu dokumentów – karty zgonu, dowodu osobistego osoby zmarłej oraz dowodu osoby załatwiającej sprawy pogrzebowe – przygotowuje trzy akty zgonu i dodatkowo stempluje kartę zgonu i oddaje jej odcinek osobie załatwiającej formalności.

 

 

W przypadku, gdy potrzebne są dodatkowe odpisy aktu zgonu, można od razu zamówić je w Urzędzie Stanu Cywilnego. Są one potrzebne między innymi do prowadzenia spraw ubezpieczeniowych czy spadkowych.

Gdy bliska osoba umiera w szpitalu, wówczas konieczne jest skierowanie się do Działu Statystyki szpitala, gdzie odbiera się kartę zgonu. Można również otrzymać tam informacje o tym, czy osoba została zwolniona z sekcji. Gdy zgon następuje w domu opieki lub hospicjum, wówczas także z danej placówki otrzymuje się kartę zgonu.

 

 

Dalsze formalności przebiegają podobnie, jak w przypadku zgonu osoby bliskiej w domu – z kartą zgonu oraz z dowodem osobistym osoby zmarłej, a także dowodem osoby odpowiedzialnej za sprawy pogrzebowe należy skierować się do Urzędu Stanu Cywilnego w tej miejscowości, gdzie nastąpił zgon.

 

 

Z aktem zgonu należy też udać się do zakładu pogrzebowego, aby omówić kwestie związane z pochówkiem. Zdarza się, że w przypadku hospicjów oraz domów opieki konieczne jest wskazanie przy przyjęciu pensjonariusza zakładu pogrzebowego, który będzie zajmował się organizacją ceremonii na wypadek zgonu.