Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23.07.2017r. odeszła od nas:

Ś. P. Janina Koszuta - Fórmanek

Msza żałobna odbędzie się dnia 28.07.2017r. o godzinie 12:00 w mszą świętą w kościele p.w. Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny w Klenicy
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Klenicy po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.07.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Krystyna Szafrańska

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 28.07.2017r. o godz. 11:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele p.w. Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Międzychodzie. Następnie odbędzie się Msza żałobna. Ceremonia pogrzebowa po Mszy świętej o godz. 13:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22.0.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Stanisław Kamiński

Msza żałobna odbędzie się dnia 27.07.2017r. o godzinie 11:30 w kościele św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 12:30.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.07.2017r. odeszła od nas:

Ś. P. Weronika Wojtkowiak

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 28.07.2017r. o godz. 14:00 wspólną modlitwą różańcową w kaplicą w Kamionnie. Msza żałobna odbędzie się w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Kamionnie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23.07.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Andrzej Burchardt

Msza żałobna odbędzie się dnia 27.07.2017r. o godzinie 10:00 w kościele p.w Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Sierakowie.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.