Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.12.2021r odszedł od nas:

Ś. P. Paweł Grzybowski

Msza żałobna odbędzie się dnia 07.12.2021r. o godzinie 14:00 w kościele pw. św. Mikołaja w Sulęcinie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Sulęcinie po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.11.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. Stanisław Szczepuła

Msza żałobna odbędzie się dnia 07.12.2021r. o godzinie 08:00 w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Sulechowie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalny w Sulechowie po mszy świętej o godzinie 14:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.12.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. Krzysztof Koniuszy

Msza żałobna odbędzie się dnia 06.12.2021r. o godzinie 12:30 w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Sulechowie
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Sulechowie po mszy świętej o godzinie 14:30.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.12.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. Teresa Judek

Msza żałobna odbędzie się dnia 04.12.2021r. o godzinie 10:00 w Kościele parafialnym w Sierakowie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Sierakowie po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.12.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. Edmund Nowicki

Msza żałobna odbędzie się dnia 04.12.2021r. o godzinie 14:00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Brodach.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Brodach po mszy świętej..

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.