Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21.03.2018r. odeszła od nas:

Ś. P. Julia Tomczak

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 23.03.2018r. o godz.10:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele w Kargowej. Następnie odbędzie się msza święta o godz. 11:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20.03.2018r. odeszła od nas:

Ś. P. Helena Koter

Msza żałobna odbędzie się dnia 23.03.2018r. o godzinie 12:00 w kościele p.w. Podwyższenia Krzyż w Sulechowie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Sulechowie o godz. 13:30 rozpocznie się wspólną modlitwa różańcową, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20.03.2018r. odeszła od nas:

Ś. P. Janina Rak

Msza żałobna odbędzie się dnia 24.03.2018r. o godzinie 10:00 w kościele św. Wojciecha w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 11:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12.03.2018r. odszedł od nas:

Ś. P. Józef Szewczyk

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 23.03.2018r. o godz. 14:30 wspólną modlitwa różańcową w kaplicy cmentarnej w Cigacicach. Następnie odbędzie się msza święta o godz. 15:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.03.2018r. odeszła od nas:

Ś. P. Bronisława Mrożak

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 22.03.2018r. o godz. 13:30 wspólną modlitwa różańcową w kościele św. Michała w Brójcach. Następnie odbędzie się msza żałobna, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.