Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.03.2023r. odeszła od nas:

Ś. P.  ŚLIWIŃSKA DANUTA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 01.04.2023r. o godz. 10:00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Trzemesznie Lubuskim. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Trzemesznie Lubuskim.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.03.2023r. odszedł od nas:

Ś. P. ZAGÓRSKI EUGENIUSZ

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 01.04.2023r. o godz. 08:30 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 10:00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.03.2023r. odszedł od nas:

Ś. P. MOLIK STANISŁAW

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 31.03.2023r. o godz. 10:00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowyniu. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu parafialnym w Łowyniu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.03.2023r. odszedł od nas:

Ś. P. JANUSZ JAROSŁAW

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 01.04.2023r. o godz. 13:00 w kościele pw. św. Józefa w Wyszanowie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Wyszanowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.03.2023r. odszedł od nas:

Ś. P. FRYZ JÓZEF

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 29.03.2023r. o godz. 10:00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Świebodzinie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11:00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.