Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.02.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. WÓJCIK JADWIGA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 02.03.2021r. o godz. 08:00 w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Sulechowie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 10:00 na cmentarzu komunalnym w Sulechowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.02.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. HERNIK KRYSTYNA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 02.03.2021r. o godz. 14:00 w Kościele św. Anny w Nowej Wsi. uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 15:00 na cmentarzu parafialnym w Nowej Wsi.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.02.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. ŁOBACZ ROMAN

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 02.03.2021r. o godz. 09:00 w Kościele Św. Zbawiciela w Skwierzynie. uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 10:00 na cmentarzu komunalnym (z kaplicą) w Skwierzynie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.02.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. BUDYCH ANITA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 01.03.2021r. modlitwą różańcową w kościele w Dąbrówce Wlkp. o godz. 08:30. Następnie odbędzie się msza św. żałobna o godz. 09:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.02.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. KOWALCZYK STANISŁAW

Msza św. żałobna rozpocznie się dnia 27.02.2021r. o godz. 09:00 w kościele w Brodach, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Brodach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.