Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.11.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. SZLACHTA JAN

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 01.12.2022r. o godz. 14:00 w kaplicy cmentarnej w Bledzewie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Bledzewie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.11.2022r. odeszła od nas:

Ś. P. KOSTYRA HELENA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 30.11.2022r. o godz. 12:30 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14:00 na cmentrzu komunalnym w Świebodzinie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.11.2022r. odeszła od nas:

Ś. P. KACZMAREK HELENA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 01.12.2022r. o godz. 10:00 w kościele NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się po mszy św. na cmentarzu parafialnym w Sierakowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.11.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. KRYCUK JERZY

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 01.12.2022r. o godz. 12:00 w kościele parafialnym w Sierakowie. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się po mszy św. na cmentarzu parafialnym w Sierakowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.11.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. OSTROWSKI ZYGMUNT

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 01.12.2022r. o godz. 12:30 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14:00 na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.