Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20.03.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Marian Konieczny

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 23.03.2017r. o godz. 13:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele w Zemsku. Msza św. odbędzie się o godz. 14:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego do miejsca wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20.03.2017r. odeszła od nas:

Ś. P. Leokadia Bakowicz

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 24.03.2017r. o godz. 12:15 wspólną modlitwą różańcową w kaplicy w Kaławie. Następnie odbędzie się msza święta o godz. 13:00 w kościele. Wyprowadzenie zmarłej z kaplicy po mszy świętej i odprowadzenie na cmentarz w Kaławie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.03.2017r. odeszła od nas:

Ś. P. Marianna Czybieniak (Gińko)

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 21.03.2017r. o godz. 12:30 wspólna modlitwą różańcową w kościele w Borku. Następnie odbędzie się msza święta o godz. 13:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej do miejsca wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21.3.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Stanisław Łukacz

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 23.03.2017r. . o godz. 9:30 wspólną modlitwą różańcową w kaplicy na cmentarzu w Skwierzynie. Msza święta odbędzie się o godz. 10:00, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia [19.03.2017r. odeszła od nas:

Ś. P. Helena Wierzbicka

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 22.03.2017r. o godz. 13:30 wspólną modlitwą różańcową w kaplicy cmentarnej w Murzynowie. O godz. 14:00 odbędzie się msza święta, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.